{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Prolla x How to use

自動開關傘好方便   但不對的方式卻容易縮短雨傘壽命唷

讓Prolla小編來教大家如何正確使用自動折傘 :)